Polska Agencja Fotograficzna Studio 69 s.c. zrealizowała na zamówienie Grupy CIECH kompleksową usługę fotograficzną, polegającą na wykonaniu zestandaryzowanych zdjęć portretowych 3600 Pracowników Grupy CIECH – z przeznaczeniem do wykorzystania w identyfikatorach i poczcie Outlook.

 

Zlecenie obejmowało organizację sesji fotograficznych w dwóch etapach w 11 lokalizacjach na terenie Polski, Niemiec i Rumunii w nst. spółkach Grupy CIECH:

 

 • CIECH Soda Polska S.A., 
 • CIECH Soda Deutschland, 
 • CIECH Soda Romania, 
 • CIECH Sarzyna, 
 • CIECH Vitrosilicon,
 • CIECH Pianki Sp. z o.o., 
 • CIECH Trading, 
 • CIECH Transclean, 
 • CIECH Cargo, 
 • CIECH R&D Sp. z o.o., 
 • CIECH S.A.

Sesje uwzględniały specyfikikę organizacji pracy w poszczególnych spółkach. Zdjęcia były wykonywane w terminach zsynchronizowanych ze zmianowym systemem pracy, co ułatwiło pracownikom wzięcie w nich udziału.

 

Produkcja sesji obejmowała opracowanie harmonogramu, dostosowanego do oczekiwań zleceniodawcy, instalację profesjonalnego oświetlania i przeprowadzenie zdjęć przez trzech fotografów pracujących równocześnie w kilku lokalizacjach.

 

W ramach postprodukcji, Agencja opracowała 3600 wybranych zdjęć, poddając je komputerowej obróbce graficznej i kadrowaniu zgodnie ze specyfikacją zawartą w Zamówieniu. Wszystkim zdjęciom zostały nadane unikalne nazwy pozwalające na identyfikację danych personalnych pracowników – na podstawie list sporządzonych przez Zleceniodawcę.

 

Dostarczony przez Agencję produkt finalny, tzn. zestaw jednorodnych stylistycznie zdjęć, opracowanych zgodnie z oczekiwaniami Grupy CIECH, umożliwia wykonanie nowoczesnych identyfikatorów oraz wykorzystanie zdjęć w sieci Intranet i poczcie Outlook.

 

Wszystkie etapy realizacji zamówienia przebiegały z zachowaniem rygorów ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji

Eryka Gizińska

 

Szef Pionu Zakupów

Magdalena Glinka-Mizielińska

Dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji - Eryka Gizińska, http://ciechgroup.com/

Skontaktuj się z nami!

+48 601 219 581

22 816 22 53

Napisz do nas!